Ciele a hodnoty

Základné hodnoty spoločnosti LEMA Group s.r.o. :

 

  • Záväzok voči partnerovi.  Neustále hľadáme cesty ako predčiť očakávania partnera. Pomoc partnerovi uspieť  znamená, že sme uspeli aj my sami.      
  • Čestnosť. Vážime si poctivosť v našom správaní a dodávame podľa našich sľubov.
  • Bezpečnosť. Poskytujeme bezpečné pracovné prostredie a očakávame, že všetci naši partneri sa budú chovať bezpečne za každých okolností.     
  • Kolektívna práca. Pracujeme spolu s partnerom ako jeden kolektív a vítame rozdielne pohľady našich partnerov. Očakávame spoluprácu a otvorenú komunikáciu.         
  • Rešpekt. Rešpektujeme našich partnerov ako aj jeden druhého navzájom v rámci spoločnosti. 
  • Vynikajúca kvalita. Stanovujeme si vysoké ciele a nesieme zodpovednosť  za výsledok. Sme si vedomí dôležitosti našej práce a snažíme sa o jej bezchybný výkon.     

 

Základným cieľom spoločnosti LEMA Group s.r.o. je maximálne možné uspokojenie potrieb nášho partnera za primeraného profitu pre našu spoločnosť.