Systém manažmentu kvality a environmentu

V súlade s Cieľmi kvality spoločnosti bol v roku 2012 zavedený a certifikovaný Systém manažmentu kvality a environmentu podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 v oblasti Predaja a komplexného servisu technologických kvapalín a priemyselných mazív vrátane filtrácie. Spoločnosť bola certifikovaná najväčšou európskou certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.


  STN EN ISO 14001:2016.pdf
  STN EN ISO 14001:2016 SK.pdf
  STN EN ISO 9001:2016.pdf
  STN EN ISO 9001:2016 SK.pdf