Zariadenia na úpravu vody

Priemyselné reverzné osmózy

Použitie priemyselných reverzných osmóz je potrebné všade tam, kde je potrebné väčšie množstvo upravenej, prefiltrovanej vody od 1 155 l/24 hod až po 46 200 l/24 hod. Jedná sa najmä o malé ako i veľké priemyselné podniky, lekárne, nemocnice, liehovary, pivovary, potravinárske podniky, elektrárne a podobne. Osmóza zabezpečuje jednak odfiltrovanie mechanických častíc, zachytáva chlór a zlúčeniny železa ako aj 85 - 98 % všetkých kontaminantov konkrétne: biologické a bakteriologické nečistoty až 99 %, ťažké kovy 85 - 97 %, dusičnany, dusitany 85 - 97 %, pesticídy, insekticídy 85 - 97 %, rádioaktivitu 85 - 98 %, karcinogénne trihalometány ako produkt chlórovania vody


Priemyselné zmäkčovače vody

Úpravne vody používajú osvedčený a najrozšírenejší spôsob zmäkčenia vody - pomocou výmeny iónov na báze regenerácie technickou soľou. Z vody sa odstraňuje vápnik a horčík, ktorý spôsobuje tvorbu usadenín - vodný kameň. Parametre kvality výstupnej vody sa dajú nastaviť od nulovej tvrdosti až po požadovanú tvrdosť. 


Celý systém spracovania a najmä podmienky využívania sú mierené k spokojnosti konečného zákazníka, čiže v rodinných domoch a rôznych prevádzkach. V tomto smere sú všetky technické a technologické spracovania vysoko účinné, bezporuchové, s efektom pohodlia a nenáročnej obsluhy. Vonkajšia úprava a dizajn sú zárukou umiesnenia zariadenia i v iných interiérových častiach domu, napr. v kúpeľni. Vysoké úžitkové vlastnosti zabezpečuje záruka 5 rokov. 

Naša spoločnosť zaručuje dosiahnutý efekt zmäkčenia doloženým fyzikálno - chemickým rozborom ( pred zmäkčením, po zmäkčení ) ako i pravidelnú kontrolu počas prevádzky.